Ny tetikasa Lamina (Lalanjotra miaty ny namana) dia misahana ny fomba ahafahan’ny olona manana fahasembanana mivezivezy sy mampiasa ny taxi-be eto an-dRenivohitra. Nisy ny fanentanana ny mpamily sy ny mpanampy azy ireo ho an’ny zotra taxi-be maromaro teto Antananarivo ary nampahafantarana azy ireo ny fihetsika tokony hatao hanampiana ny olona manana fahasembanana mampiasa taxi-be isan’andro. Hetsika nataon’ny tetikasa Lamina ny fametrahana asa taratra na « travaux pilotes ». Hifanarana ny volana febroary ity io tetikasa io.

Ankoatra ny fanentanana dia nametraka fitaovana hanamorana ny fivezivezen’ny olona manana fahasembanana amin’ny zotra mampitohy ny faritra 67ha sy Ankatso sy ny zotra G miainga eny Fenoarivo mandeha aty amin’ny “ville”.


Notolorana fankasitrahana ny mpamily sy ny mpanampy azy ary ny zotra tsapa fa nanova ny fomba fiasa ka nanampy ny olona manana fahasembanana rehefa mampiasa ny zotra.

Tompon-dakan’ny resevera 2017

  • Faliniaina RANDRIATSARAFARA
    ligne 156, Coopérative ALPHA,

Nahazo Coupe lehibe, aspirateur, trousse de clés, Gilet, Tee-shirt LAMINA, certificat ;

Nahazo ny laharana faharoa

  • Andoniaina Jean Noel RANOMENJANAHARY, ligne 151, Coopérative EZAKA
  • Cantona RANDRIANTSIFERANTSOA, ligne D, Coopérative FANANTENANA
  • Eric Anjaraniaina ANDRIATAHINA, ligne I, Coopérative J. TRANS

Izy ireo dia nomena Coupe lehibe, Gilet, Tee-shirt LAMINA ary certificat.

Fepetra

Fepetra maromaro no nanombanana ny fomba fiasan’ireo resevera tamin’izany:

• Manaja ny mpandeha: manao akanjo madio, madio vatana, mampiasa teny fanajana
• Mandray ireo mpandeha, olona manana fahasembanana, olona sahirana amin’ny fivezivezena eny amin’ny arrêt
• Manampy ny olona manana fahasembanana, olona sahirana amin’ny fivezivezena rehefa miakatra na midina avy ao anaty taxibe
• Milaza amin’ny mpamily ny toerana ialan’ny mpandeha
• Milaza amin’ny mpandeha ny anaran’ny arrêt rehetra
• Manaja ny arrêt

Merci ! Partagez votre avis !
Votre impression sur cet article ?
78%
J'adore
0%
WOW !
0%
Haha
22%
Je n'aime pas
0%
C'est triste