Io ny zava-nitranga izao tolakandro izao. Saika hijery basket ao amin’ny Palais izahay. Mihidy anefa ny Palais misy peste hono.

Saika tsy nino aho. Heveriko fa sangy mihoatra ny loha ilay izy satria tsy 1er avril androany!


Rehefa nijery tato amin’ny Facebook aho dia nahita an’ity :

Matin’ny peste ilay mpanazatra ny Seychelles amin’ny taranja Basket ao anatin’ilay lalao iraisan’ny ranomasimbe indiana. Nohamarin’ny PM, Ministry ny fahasalamana, ary ny Mministry ny Fanatanjahan-tena teo anatrehan’ny solotenan’ny OMS io vaovao io tao anatin’ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety vao haingana teo teny Mahazoarivo.

Olona firy no nijery basket tao Mahamasina tao dia ahoana no ahazoana antoka fa tsy misy ahiana ny hampihanaka ilay aretina? Ny tapakevitra dia hoe hatao à huit-clos ny lalao ambiny sisa. Dia efa voafehy tokoa moa izany ilay peste?

Soa ihany aloha fa efa misy vahaolana lehibe hita hiadiana amin’ny pesta araka ny fotoam-bitan’ny Filoha dia ny fanovana ny lalam-panorenana e!
Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo

Ô rey olona a! Ny pesta aretin-tratra na peste pulmonaire dia mora miparitaka ary mahafaty ao anatin’ny 24 ora !

  • Atsaharo aloha ny doro tanety fa lasa miakatra an-tanàna daholo ny voalavo sady maloto ny rivotra iainana.
  • Atsaharo kely ny famadihana fa mampirongatra an’izao microbe tsy fantatra rehetra izao!
  • Diovy ny tanàna, aza manary poti-kanina
  • Fongory ny voalavo rehetra. Raha ilaina, mitadiava saka
  • Raha misy aretina mampiahiahy dia manatona haingana ny toera-pitsaboana
  • Kajio ny fahadiovana
  • Entano ny olom-pantatrao rehetra. Zarazarao ity

Vakio koa : Fepetra tokony ho raisina manoloana ny valan’aretina peste

Numero Vert sur la Peste

Numero Vert sur la Peste

Rappel : peste pneumonique

La peste pneumonique est une forme de peste qui est plus rare que la peste bubonique, mais nettement plus mortelle et extrêmement contagieuse. Elle survient lorsque le bacille atteint les poumons et, sans traitement approprié, est mortelle en quelques jours. (Wikipedia)

Merci ! Partagez votre avis !
Votre impression sur cet article ?
0%
J'adore
9%
WOW !
0%
Haha
0%
Je n'aime pas
91%
C'est triste