Virus Messenger : ny fisehony

Raha mampiasa Facebook Messenger, dia mitandrema ianao raha toa ka mahavoaray vidéo avy amin’ny contact na namanao iray. Mety ho virus io voarainao io : miendrika sarin’ny namanao ilay izy. Raha mi-clic eo ianao dia mahazo endrika Google Docs misy video feno sarin’ilay mpandefa. Angatahiny indray ianao mba hametraka logiciel samihafa rehefa avy eo.


Logiciel samihafa no angatahiny halainao, miankina amin’ny fitaovana efa ampiasainao : extension Chrome, Flash Player na page Youtube, sns. Manomboka eo anefa dia efa tratran’ilay virus ianao ary hatreto, tsy ny antivirus rehetra no mahita azy io.

Facebook Messenger : mila mitandrina

Facebook Messenger : mila mitandrina

Fiarovana tsotra

Tsotra ny fiarovana atolotra anao. Rehefa mahavoaray vidéo amin’ny Messenger ianao, aza maika hi-clic izany. Anontanio aloha ilay contact na namanao raha izy tenany tokoa no nandefa ilay vidéo : anontanio azy inona no anatin’izy io ?

Raha milaza izy fa tsy nandefa ilay vidéo dia efa fantatrao ny tokony hataonao : fafao avy hatrany ilay hafatra iny. Ary ilazao ilay namanao fa tratran’ny virus izy. Tokony esoriny ny Messenger ary averina installation vaovao.

Merci ! Partagez votre avis !
Votre impression sur cet article ?
40%
J'adore
60%
WOW !
0%
Haha
0%
Je n'aime pas
0%
C'est triste